Kino Sokol

Kino Sokol 31/12/2017 18:00 Kino Sokol

USNESENÍ

Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem

konané dne 20.3.2017 od 17.30 hodin

====================================================

Valná hromada bere na vědomí:

- zprávu výboru o činnosti T.J. za rok 2016 a splnění úkolů z usnesení

VH z 21 .března 2016

- zprávu vzdělavatele br. Vanžury

- zprávu náčelnictva ses. Michlové, a cvičitelů jednotlivých oddílů

- zprávu odboru sportu br. Jíšeho a trenérů jednotlivých oddílů

- výši členských spolkových příspěvků: 18 až 64 let 500 Kč ostatní 200 Kč a 50 Kč

za sletové známky za rok 2016, 1017, 2018.

Valná hromada schvaluje :

- program Valné hromady br. Válek

- návrh plánu činnosti na rok 2017 ses. Michlová

- zprávu kontrolní komise ses. Pachirová

- uzavření hospodaření za rok 2016 a výsledek roční uzávěrky za rok 2016

a návrh rozpočtu na rok 2017 br. Nekovář

Valná hromada zvolila: Ze zapsaných 116 zletilých členů stanoven klíč 1:3 tj. 39 členů

- výsledky hlasování zapsány: pro /proti /zdrželi

přítomno: 36 členů 36 0 0 to je 92,31 %

- zapisovatele br. Svatopluka Vodochodského

- ověřovatele zápisu sestru Hanu Michlovou a bratra Miroslava Vanžuru

- za členy návrhové komise br. Josefa Nekováře, N. Novákovou

- do mandátové komise ses. Danuši Horákovou, Janu Krejčovou a V. Matějekovou

Valná hromada ukládá:

VÝBORU TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY

- pravidelně kontrolovat využití poskytnutých státních dotací a grantů ČOS

- informovat vedoucí oddílů o jednání z výborových schůzí

- zlepšit propagaci pořádaných akcí s vazbou na městský web

- zpracovat výroční zprávu a zveřejnit účetní uzávěrku podle §21 a odst. 2 a 4

- jednat o hale „Změlíka“ s Městem a s Basketbalovou akademií

- řešit hromosvody na TS a Kině

CVIČITELSKÉMU SBORU a ODBORU SPORTU

- aktivně se účastňovat všech akcí jednoty a župy

- sportovní oddíly reprezentovat jednotu

- dospělí členové minimálně odpracovat 5 hodin na údržbě sokolského majetku, za neodpracovanou hodinu odvede člen 100,- Kč do oddílového příspěvku

- na příští VH jmenovitě prezentovat odpracované brigád. hodiny za rok 2017

- prezentace všech oddílů na www.sokolroudnicenl.cz

a cvičitelskému sboru: věnovat se nácviku skladeb na XVI. Všesokolský slet

HLASOVÁNÍ: zpráva mandátové komise - přítomno 35 členů, tj. 92,31 %

navržené usnesení bylo schváleno pro 35 proti 0 zdrželi se 0

Za návrhovou komisi: bratr Josef Nekovář ……………………….

Ověřovatelé zápisu: sestra Hana Michlová .....................................

bratr Miroslav Vanžura .....................................

V Roudnici nad Labem dne 20.3.2017

Podepsaný originál je v kanceláři T.J. na Tyršově stadionu

Nemáte oprávnění psát komentáře

Zveme na:

Nejbližší akce

Olympijský běh
st 19 čen
17:00 - 20:00

Kalendář akcí

červen 2019
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Hledání

Právě přihlášeni:

Právě přítomno: 179 hostů a žádný člen

 
 

Optimalizováno pro min. rozlišení 1024x768 Inetrnet Explorer 8, Mozilla 3.6

Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de