1927 – Výstřižek o kinu ze starých novin

V regionálním týdeníku Podřipský kraj ze dne 30.12.1927 vyšel článek o slavnostním otevření kina Sokol. Přibližme si autentickým dokumentem z archivu tehdejší nadšení doprovázející tuto významnou událost pro Sokol i město.

Výstřižek poskytl nezištný příznivec kina Sokol.