8. říjen – Památný den sokolstva

Video z akce:

Jako ve většině sokolských jednot se i v Roudnici n. L. 8. října uskuteční Památný den Sokolstva, letos poprvé jako významný den České republiky (zákon č. 49/2019 Sb.). Uctíme památku příslušníků Sokola, kteří položili své životy za svobodu národa. Hlavní projev bude mít bratr Filip Uzel, doprovod obstará Fojtův komorní sbor. Jako výraz úcty k sokolské organizaci bude na budově roudnického Městského úřadu vyvěšena sokolská vlajka.

Dne 8. října 1941 z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo většinu sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot, kteří „byli ještě na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku Sokol. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.