Atletické soustředění informace č.1

V roce 2020 se soustředění bude  konat opět na roudnickém stadionu (a přilehlém okolí). Termín je od 24.8 do 29.8. V sobotu 29.8.  zakončíme soustředění celodenním výletem na kolech.

Za závazné přihlášení považuji platbu poplatku ve výši 500,- Kč, připsanou na účet 670100-2200533994/6210  Cena je 500,-Kč pro členy atletického oddílu, pro nečleny pak 1300,-Kč (800 zápisné na zbytek roku do Sokola a atl.oddílu). 

Soustředění probíhá formou příměstského tábora, Strava je centrálně zajištěna v restauraci (možnost individuální objednávky každý den ráno). Snídaní, večeři i nocleh mají doma.  Každý den začínáme v 8:30. Do 12:00 probíhá trénink a dopolední aktivity. Od 12ti do 14ti je oběd a polední klid. Ve 14:00 začínají odpolední aktivity a od 16:00 do 18:00 je odpolední trénink. Každý den končíme v 18:00, kdy děti odchází domů.

Jeden den je vyhrazen (samozřejmě dle počasí a počtu zájemců) pro stanový tábor, kdy je zajištěno přespání na stadionu ve vlastních stanech dle dohody.Vstupy na jednotlivé akce jsou již zahrnuty v ceně soustředění. 

Ke dni 1.8. jsou přihlášeni (mají zaplaceno). Pomocí lístečku se samozřejmě přihlásilo více dětí, ale zatím nemají uhrazen poplatek. Seznam bude průběžně aktualizován.

  • Jan Ch.
  • Petr G.
  • Kateřina B.
  • Jan S.
  • Štěpánka S.

Prosím o urychlené zaplacen/přihlášení abychom mohli odhadnout požadavky případně celé soustředění zrušit. 

Program atletického soustředění:

(rozvržení jednotlivých aktivit se může operativně měnit dle počasí)                    –

1.den (pondělí)zahájení,  seznámení s pravidly a organizací soustředění, bezpečnost,  zranění, pitný režim, stravování, časový rozvrh30min8:30
 ranní trénink120min9:30
 příprava sportoviště90min10:30
 oběd, polední klid120min12:00
 Odpolední aktivita – baseball, vybíjená120min14:00
 Odpolední trénink120min16:00
 Ukončení 1.dne 18:00
    
2.den (úterý)ranní trénink120min8:30
(kola dopoledne sebou)cyklovýlet Říp270min10:30
 Lehký oběd, polední klid90min15:00
 Odpolední trénink120min16:00
 Ukončení 2.dne 18:00
    
    
3.den (středa)ranní trénink120min8:30
 Dopolední aktivita, protažení90min10:30
 Oběd, polední klid120min12:00
 Odpolední aktivita (lezecká stěna)120min14:00
 Odpolední trénink120min16:00
 Ukončení 3.dne 18:00
    
4.den (čtvrtek)ranní trénink120min8:30
 Dopolední aktivity, strečing, koupání90min10:30
 oběd, polední klid60min12:00
 Odpolední aktivita – baseball, míčové hry180min13:00
 Odpolední trénink120min16:00
 Příprava táboráku, stavba stanů90min18:00
 Příprava táboráku, táborák120min20:00
 Večerka (ukončení 4.dne) 22:00
    
5.den (pátek)ranní trénink120min8:30
 Přednáška pravidla atletiky, závodění, soustředění90min10:30
 oběd, polední klid120min12:00
 Odpolední aktivita – koupání, hry120min14:00
 Odpolední trénink120min16:00
 Ukončení 3.dne 18:00
    
6.den (sobota)Celodenní výlet600min8:00
 (trasa/y a čas odjezdu bude dopřesněn  
 Ukončení 6.dne 18:00