Blíží se XVII. všesokolský slet

Vážené sestry, vážení bratři, drazí příznivci Sokola

30. června až 5. července 2024 bude v Praze XVII. všesokolský slet, největší prezentace České obce sokolské směrem k široké veřejnosti. Uspořádání tak velké akce v současné době není vůbec snadné. Snahou všech sokolů je, aby proběhl co nejlépe a dostál důležitosti, která je sletům dána historicky.

Připravovaný slet můžete podpořit koupí dobrovolné sletové známky v hodnotě 100,- Kč, ve formě elektronického certifikátu. Známku je možné objednat individuálně, za celou rodinu, tým či oddíl, ale i za jednotu nebo župu. Tato forma podpory nezatěžuje jednoty zbytečnou administrativou.

Podpora znamená jistotu konání XVII. všesokolského sletu a udržení jeho úrovně z roku 2018. Příspěvky jdou na transparentní účet a budou použity výhradně na přípravu a organizaci sletu.

Jak to funguje:

  • Přes formulář nahlásíte, kolika sletovými známkami chcete podpořit konání XVII. všesokolského sletu. 
  • Obratem obdržíte e-mailem instrukce k platbě a certifikát ve formátu PDF s věnováním. 
  • Příslušnou částku pak pošlete na transparentní účet České obce sokolské,
    č. ú. 6256155329/0800 vedený u České spořitelny, a.s., do 15 dnů od odeslání formuláře.
  • Poskytnutím finanční částky na tento účet budou některé osobní údaje plátce zveřejněny na internetových stránkách Banky (jméno a příjmení nebo název T. J. Sokol, částka, variabilní symbol a zpráva pro příjemce).