Dětský den – 3. června 2020

Ve středu 3.6.2020 od 16:00 hodin srdečně zveme členy našich oddílů předškolních dětí a rodičů s dětmi na Tyršův stadion na sokolský dětský den.

(Formulář potvrzení o bezinfekčnosti k vyplnění bude k dispozici na místé,)