Nefunkční sportovní hala v areálu Tyršova stadionu je ve vlastnictví společnosti SPORT-STAR o.p.s. Hala není dlouhodobě nijak využívána. Pozemek pod halou vlastní T. J. Sokol Roudnice.

Společnost SPORT-STAR, reprezentovaná v minulosti panem Robertem Změlíkem, byla ze strany T. J. Sokol Roudnice opakovaně písemně vyrozuměna o nevyhovujícím technickém stavu objektu a bezvýsledně žádána o nápravu. Nereagovala ani na návrh nové nájemní smlouvy, zaslané v předstihu před vypršením smlouvy původní, a od srpna roku 2020 dlužila nájemné za pozemek.

Při řešení situace právní cestou jsme zjistili, že v roce 2010 původní zakladatel SPORT-STAR o.p.s. a Město Roudnice nad Labem podepsali dohodu o převodu zakladatelských práv na město. Přestože dohoda nebyla akceptována, její platnost trvá. Uvedený dokument je veřejně dostupný v rejstříku obecně prospěšných společností na portále justice.cz.

Tiskovou zprávu o převodu práv ke SPORT-STAR o.p.s., plánech rekonstrukce, brzkém budoucím využití a dotacích ROP zveřejnil v červenci 2010 web Regiony.čr.cz nebo Litoměřický deník.cz.

Na návrh T. J. Sokol Roudnice v naléhavém právním zájmu provedl rejstříkový soud v lednu 2022 zápis změny zakladatele SPORT-STAR v rejstříku. Nově zapsaným zakladatelem se všemi právy a povinnostmi je Město Roudnice nad Labem.

SPORT-STAR o.p.s. provedla závěrem roku 2022 na střeše haly opravu dešťových žlabů na straně k Oranžovému hřišti. Dlužné nájemné za pozemek ve výši dle původní smlouvy bylo zaplaceno v lednu 2023.
V květnu 2023 proběhla oprava dešťových žlabů na střeše haly na straně ke kinu a oprava opadávající fasády k Oranžovému hřišti.

Pavel Kautský
jednatel T. J. Sokol Roudnice n.L.