Kde je vůle, tam je cesta.

Před časem jsme spolu s výzvou o pomoc při záchraně kina Sokol, adresovanou občanům Roudnice nad Labem, požádali také město o poskytnutí dotace na opravu střechy kina v havarijním stavu. Po následném jednání vyvolaném ještě před schvalováním žádosti zastupitelstvem města došlo ke vzájemné dohodě mezi vedením města a naší T. J., ohledně kina Sokol. Žádost o dotaci tak byla vyřazena z programu jednání zastupitelstva dne 22.9.2021.

Obě strany se předběžně dohodly na výpůjčce kina na dobu 20 let a provozování této architektonicky významné budovy, se sálem pro 380 diváků, městem. Rozhodnutí statutárních zástupců T. J. musí schválit valná hromada, jako nejvyšší orgán spolku. S kladným usnesením valné hromady lze požádat vedení České obce sokolské o udělení výjimky ze stanov ČOS, na jejímž základě bude možné uzavřít smlouvu s městem. Tato smlouva umožní městu ivestovat prostředky na obnovu cizího majetku.

Předešlé vedení T. J. neakceptovalo nezbytnou podmínku města na 20 let výpůjčky, s odvoláním na znění stanov ČOS, které připouští pronájmy a výpůjčky nemovitostí na dobu nejvýše 10 let.