Nábor do atletického oddílu

Do oddílu atletiky přijímám děti které v daném školním roce již chodí do školy. Předškoláky (jakkoliv vyspělé) nemohu přijmout, mohou se zapojit do jiného oddílu.

Tréninky atletiky jsou každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:00 v době školní výuky (o prázdninách tréninky nejsou). Měsíc září ponechávám jako zkušební, kdy si můžete vyzkoušet jak to na trénincích vypadá, zda chodit chcete nebo nechcete. Nevadí mi, pokud by někdo chodil jen na jeden trénink týdně.

Upozorňuji, že se jedná o dobrovolný kroužek na kterém dítě být nemusí pokud nechce. Očekávám tedy, že dítě na tréninku být chce a bude se podle toho chovat. V případě nevhodného chování může být jakýkoliv účastník vykázán z tréninku, ve výjimečných případech i z oddílu.

V průběhu měsíce září si můžete na trénincích nebo v kanceláři vyzvednout přihlášku do Sokola včetně GDPR přílohy. Vyplněné dokumenty pak odevzdejte na tréninku. Platbu ve výši 800,-Kč uhraďte (pouze bezhotovostně) do konce září na účet č. 670100-2200533994/6210. Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte. Pokud máte možnost, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.     

Září a říjen chodíme na stadion a od listopadu pak do tělocvičny na ZŠ Školní.

Jsme zároveň i pořadateli několika závodů v podzimní/zimní části sezony a je vhodné, aby se děti zúčastnily nejen místních (6.10, 26.10 případně 31.12) ale i přespolních závodů. Účast na závodech i docházka na trénink je dobrovolná.

Většinu informací naleznete na stránkách www.sokolroudnicenl.cz (momentálně ve zkušebním provozu). Kontakt na mne: Zdeněk Jíše, 603447605, atletika@sokolroudnicenl.cz