Není Vejce jako vejce

Ceremoniál byl zopakován, řád světa se opět dostal do správných kolejí. Tedy alespoň v případě Ötzi Cupu 2024 roudnického lukostřeleckého oddílu. V sobotu 20. dubna jsme dodatečně předali bronzovou medaili borkyni z LK Ostrostřelci Skalany, kterou jsme jí administrativní chybou původně upřeli.

Dekorace šíje i hrudi výherkyně, a to i s předáním věcného daru, proběhla právě ve Skalanech, kam několik členů roudnické lukostřelecké party dorazilo na výjezdní trénink.

Nejedni čeští lučistníci neznají Skalany pouze jako místo s 3D parkurem ve správě manželů Obročníkových a jejich kamarádů, ale také jako dějiště letního závodu s názvem Skalanské vejce, který se vymyká představám mnoha smrtelníků o lukostřeleckém sportu. Jen posuďte sami skrze seznámení se s několika soutěžními stanovišti.

Trpasličí hrad
Počet šípů: 5
Terč: 5 trpaslíků hlídajících hrad
Vzdálenost: 15 metrů a méně
Popis: Střelec se snaží za maximálně 40 vteřin dobýt hrad. Začíná na první metě se založeným šípem. Po každém výstřelu postupuje na další metu blíže ke hradu, z každé mety střílí pouze jeden šíp. Za každého trefeného trpaslíka získává 40 bodů.

Trolí schovka
Počet šípů: 5
Terče: vrána střežící schovku a trol ve schovce
Vzdálenosti: 15, 12, 10 metrů
Popis: Nejdříve je třeba zasáhnout hlídající vránu, která se po zásahu nakloní, čímž se uvolní a otevřou dvířka schovky, ve které je trol. Pak se střílí na odkrytého trola. Bodování: vrána – 40, trol – 40, 30, 20 podle zóny, zbylé šípy po 40 bodech jako bonus.

Letící výr
Počet šípů: 5
Terč: 2 sklopky a výr na lanovce
Vzdálenosti: 18, 16 a 12 metrů
Popis: Nejdříve je nutné sestřelit dvě sklopky. Potom další člen skupiny uvolní výra na lanovce, do kterého je možné střílet zbylými šípy, dokud se nezastaví. Bodování: za zásah každé sklopky 60 bodů, dále podle zasažené zóny na výru (30, 48, 60).

Kyvadlo
Počet šípů: neomezeně po dobu 15 kyvů
Terč: kyvadlo s dvěma zónami
Vzdálenost: 15 metrů a méně (podle věku)
Popis: Střelec založí šíp a další člen skupiny – obsluhovač spustí kyvadlo a nahlas počítá kyvy. Střelec může během 15 kyvů vystřelit tolikrát, kolikrát stihne. Pak obsluhovač kyvadlo zastaví a vše se ještě jednou opakuje. Pohyb kyvadla tam a zpět jsou dva kyvy. Bodování: za každý šíp v černé zóně 20 bodů, v bílé zóně 10 bodů.

Kurník a liška
Počet šípů: neomezeně po dobu běhu/jízdy lišky
Terč: běžící liška (upevněná na lanovce poháněné motůrkem)
Vzdálenost: 15 metrů a méně (podle věku)
Popis: Úkolem je trefit lišku běžící/jedoucí do kurníku, případně i z kurníku, a to libovolným počtem šípů. Bodování: 60 bodů za jeden zásah. Když liška běží/jede z kurníku a střelec trefí slepici, kterou nese v tlamě, všechny předchozí zásahy jsou anulovány.

Běžící kolečka
Počet šípů: 5
Terč: 5 postupně se kutálejících kruhových terčů
Vzdálenosti: cca 12 – 20 metrů
Popis: Střelba na po zemi se kutálející kruhové terče, které (schován za zástěnou) pouští ze šikmé plochy další člen skupiny. Na každý terč je možno vystřelit jen jednou, ať je první výstřel na aktuální terč úspěšný, či nikoliv. První výstřel je proveden z nejbližší mety. Po každém výstřelu závodník ustoupí na další metu. Bodování: za šíp v černé zóně 40 bodů, v bílé zóně 20 bodů.

Létající kolečka
Počet šípů: 5
Terč: 5 kruhových terčů postupně vymršťovaných mechanickým vrhačem do výšky Vzdálenosti: podle povětrnostních podmínek, cca 6 – 10 metrů Popis: Z mety se střílí pouze flu-flu šípy (erárními, nebo vlastními) se zpomalujícími
konfetami /kormidly na terče postupně metané mechanickým vrhačem do výšky (obsluhovaném dalším členem skupiny) na základě povelů střelce.

Na trase je ovšem ještě celá řada dalších podobných stanovišť, ať s pohyblivými (například z lesa letící drak) či statickými (například slepice za plaňkami plotu) terči. Vrcholem je ovšem úkol, který dal celému závodu jméno:

Skalanské vejce
Střelec má pouze jedním šípem trefit střet terče. Pokud se mu to podaří, aktivuje katapult skrytý za terčovnicí, který směrem k němu obloukem vrhne skutečné vejce (byť uvařené na tvrdo), jež musí chytit. Jestliže se mu to podaří, postupuje do finále, kde se stejným způsobem utkají všichni, kterým se to také podařilo. Finalisté střílejí v případě nutnosti opakovaně, a to až do úplného rozhodnutí.

Z hlediska organizace jsou všechna stanoviště postupně navštěvována skupinkami, do kterých jsou soutěžící rozřazeni. Tedy kromě vaječné disciplíny zařazené až na úplný závěr, jejímuž průběhu jsou přítomni všichni soutěžící. Výše popsané terče nejsou ovšem vyjma doby závodu lukostřelcům ve Skalanech k dispozici. Naše roudnická výprava tedy 20. dubna podnikla pouze obchůzku klasického 3 D parkuru s polyuretanovými maketami zvířat, obohacenou o poklábosení si s přítomnými
kamarády z jiných klubů. Ale i tak to za to stálo.

Na závěr ještě dodejme, že duší Skalanského vejce je Jarda Obročník zvaný Klacek z LK Ostrostřelci Skalany. Další ročník tohoto závodu má proběhnout 25. srpna 2024. Snad se na něj my, Roudničáci, dostavíme v reprezentativním počtu, protože není přece důležité zvítězit, ale zúčastnit se. A výsledky se s navyšováním zkušeností postupně určitě dostaví. A když ne, i cesta může být cílem a místem mnoha pozitivních setkání i navazování (či posilování) přátelství.

Nazdar a šípům svist!!!

Honza Špringl

Fotogalerie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *