Povinně o kině

Majitelem a zároveň i provozovatelem roudnického kina Sokol je T. J. Sokol Roudnice. Parta dobrovolníků tu bez nároku na honorář pořádá filmová, hudební a divadelní představení. Na jeho jevišti se za dobu provozu v tomto uspořádání předvedlo mnoho hvězd naší umělecké scény. Svému obecenstvu může nabídnout 390 sedadel v akusticky unikátním hledišti. Jedinečný je jak interiér, tak exteriér budovy. Jde o autentickou ukázku funkcionalistické stavby z roku 1927, navrženou architektem Kamilem Roškotem.

Historická hodnota kulturního objektu však nezabrání jeho plíživému chátrání. Zub času nelze zastavit jen dobrovolnickým nadšením a skromnými výdělky z bohulibé činnosti. Původní krytina na plochých střechách kina přestává plnit svou funkci a každoroční havarijní opravy jsou jen látáním děr v starém kabátě. Svou roli hraje i chybějící zateplení střech, které v zimním období znamená plýtvání energiemi a v létě zase horko v sále.

Sokol Roudnice hledal možnosti, jak zajistit potřebné finance na opravu, jakou by si kino zasloužilo. Jak praví prověřené moudro, dům se spravuje od střechy. Záměrem bylo opatřit všechny střechy budovy o celkové výměře 1000 metrů čtverečních spolehlivou nepropustnou střešní krytinou a zateplením dle současných požadavků na hospodaření s energiemi, umožňující celoroční provoz kina. To však byla představa překračující nejen finanční možnosti roudnických Sokolů, ale i nabídku vypsaných dotací.

Řešení se našlo. Projekt byl podpořen Ústeckým krajem. Rozhodující příspěvek ve výši 350 tisíc korun ve formě individuální investiční dotace poskytl Fond Ústeckého kraje. Dotace sice stačila jen na největší plochu, střechu o výměře 420 m2, ale chvála Bohu za ni, a díky Kraji. Po nezbytném výběru dodavatele dostala tepelnou izolaci a novou krytinu střecha nad kinosálem. Úpravou prošly i atikové žlaby, které mají nové okapnice a oplechování. Aby byl dotační příspěvek dočerpán, byla pořízena ještě nová krytina nad vchodem do kina, s výměrou 20 m2. Veškeré práce provedla ke spokojenosti sokolů žernosecká firma Pavel Turza.

Jedním úspěchem se však nelze dlouze opájet. Na kině je mnohem víc práce. Je třeba jít dál a hledat nové cesty, nejen na zlepšení technického stavu kina. V současné době probíhá dialog mezi roudnickým Sokolem a Městem Roudnice, z nějž má vzejít oboustranně přijatelné řešení, a který by měl připravit kino Sokol na dlouhodobou výpůjčku kina, rekonstrukci a jeho provozování městem. Tak ať se nám to společně podaří!

Pavel Kautský
jednatel T. J. Sokol Roudnice n.L.