Vznik členství

T. J. Sokol Roudnice n.L. je pobočným spolkem České obce sokolské. Chcete-li se stát členem T. J. Sokol Roudnice n.L., vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku včetně fotografie na průkaz. (Papírová přihláška od roku 2022 neplatí, pokud ji přesto od někoho dostanete, nemůžeme zaručit, že se po jejím vyplnění stanete členem.) Nezapomeňte potvrdit GDPR a seznámení se Stanovami ČOS. (Poskytnutí osobních údajů včetně rodného čísla je vyžadováno obecně platnými právními normami a je podmínkou pro vznik členství dle Stanov ČOS.)
Po úspěšném odeslání přijde na vámi uvedený kontaktní e-mail potvrzení přijetí přihlášky. Pokud se tak nestalo, volejte 602 617 831.
Po schválení členství výborem T. J. přijde druhý e-mail o schválení členství.
Ke schválení můžete přispět, pokud už budete v kontaktu s oddílem, do kterého se hlásíte.

Nově přijatí členové platí příspěvky po schválení členství.
Následně je vygenerován a na kontaktní e-mail zaslán členský průkaz včetně spolkové známky.

Pokračující členství

Stávající členové platí příspěvky do 15. 3. 2024.
Následně bude vygenerován a zaslán nový členský průkaz včetně spolkové známky.
Pokud nedojde k úhradě příspěvků za člena do 31. 3. 2023, může být jeho členství ukončeno deaktivací ve spolkové evidenci. Více informací ČOS.
K 31. 12. 2022 skončila platnost původního formátu papírového členského průkazu a je nahrazena průkazem generovaným v ECZ-Sokol.
Od roku 2023 se již neodebírají papírové známky, ale pouze elektronické známky generované z ECZ-Sokol.

Hostování

Jste-li členem Sokola v jiné tělocvičné jednotě a máte-li zájem o činnost v některém z našich oddílů, lze to řešit hostováním. V takovém případě zaplatíte členské příspěvky v mateřské T. J. a domluvíte se na hostování. V naší T. J. pak platíte jen oddílové příspěvky.

Členské a oddílové příspěvky na rok 2024

Předsednictvo České obce sokolské rozhodlo o zvýšení členských příspěvků na podporu všesokolského sletu v roce 2024.
Výbor T. J. Sokol Roudnice n.L. se usnesl na nové výši oddílových příspěvků od 1. 1. 2024.

oddílčlenské –
– ČOS
oddílové –
– Roudnice
celkem
na rok 2024
rodiče a děti – rodič
rodiče a děti – dítě
600
300
400
500
1000
800
předškolní děti3007001000
všestrannost žáci3007001000
atletika – zrušena
SG dívky3002x 11502600
sportovní gymnastika – dospělí
sportovní gymnastika – dorost
600
300
900
900
1500
1200
kulturistika6009001500
kuželky
kuželky – senior
600
300
1200
1200
1800
1500
mix volejbal
mix volejbal – senior
mix volejbal – nečlen
600
300
900
900
1500
1200
1500
všestrannost muži
všestrannost muži – senior
600
300
900
900
1500
1200
všestrannost ženy
všestrannost ženy – seniorka
600
300
900
900
1500
1200
lukostřelba60010001600
stolní tenis6006001200
nečlen v oddíle – hodina
(nekryje pojištění členů)
100

Placení příspěvků:

a) bezhotovostní platba na hlavní účet T. J. Sokol Roudnice n.L. – 30130471/0100
– do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, příspěvky Sokol Roudnice, oddíl…,
(v internetovém i mobilním bankovnictví lze stáhnout doklad o platbě pro další použití)

b) nebo raději v hotovosti u vedoucího oddílu, případně v kanceláři na stadionu.

1
1
1