Roudnická stopa na všesokolském sletu

Česká obec sokolská zažila už sedmnáctý všesokolský slet v Praze. Sletový týden vyvrcholil 4. a 5. července na stadionu v Edenu dvanácti hromadnými skladbami a čtyřmi vystoupeními hostů. Zúčastnilo se ho možná až 20 tisíc sokolů z celé ČR i ze zahraničních jednot. Nejmladšímu cvičenci bylo 18 měsíců, nejstaršímu 96 let. Svým podílem ke sletu přispěli i členové Sokola Roudnice. Cvičili ve skladbách Jdi za štěstím (senioři a seniorky), Rocková symfonie (dorost a mladší ženy) a Čmeláčci (rodiče a děti).

Co Čechu Říp, to Sokolu Slet – slet očima účastníků

V šestiletém cyklu přišel slet po nechvalné aféře se zpronevěrou 47 milionů v ústředí ČOS v pravý čas, aby občanské společnosti připomněl, že i přes negativní publicitu je Sokol stále především živým společenstvím 160 tisíc lidí, nesoucích vznešené ideály a schopných táhnout za jeden provaz, když je zle. Navzdory vadným kusům ve vrcholovém vedení ukázal sokolskou soudržnost a ochotu řadových členů podílet se na společné práci. A snad splnil i své motto: Slet spojuje! Spojil generace, regiony napříč republikou, umění se sportem, historii se současností, ale i sokoly s nesokolskou veřejností.

Sokol Roudnice na sletu

Pavel Kautský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *