Sokolové omlazují

Výměna starostů

Sestry a bratři, vážení přátelé Sokola

Po třech letech ve funkci starosty jsem dovedl Tělocvičnou jednotu Sokol Roudnice k volební valné hromadě s jasným rozhodnutím, že v dalším období už nechci tuto funkci zastávat. Věnoval jsem tomu každou nutnou chvíli svého „důchodcovského času“ a dost se nám povedlo; zejména zrekonstruovat povrchy sportovišť na Tyršově stadionu, s pomocí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje zateplit a dát novou krytinu na polovinu střechy kina Sokol, podobně ošetřit i střechu nad kuželnou, opravit dosluhující sálavé topení v budově kina.

Během roku jsme zvolili nové mladé náčelnictvo, bratra Vladimíra Linharta a sestru Lindu Dobiášovou a bylo jasné, že je nutné omladit i starostu. Díky Bohu se mezi muži vytvořila velmi agilní gymnastická skupina a mezi nimi i bratr Jakub Vysoký. Mladý, rodilý Roudničák, zdatný s počítačem i na tělocvičném nářadí. Je aktivním členem MAS Podřipsko a spoluorganizátorem akce Zažít Roudnici jinak, zakladatelem sdílené kanceláře a nadšeným otužilcem. Nebylo pochyb, že to je nový starosta pro 21. století, tak byl zvolen. Jsem přesvědčen, že s ním a ostatními členy výboru budeme moci naplňovat myšlenky Tyrše a Fügnera v modernějším duchu, a přilákat tak nové sokolíky. Nejsou před nimi jen úkoly tělocvičné ale také v slibně začatém jednání dotáhnout správu a zásadnější opravy Kina Sokol městem.

Aktivit v jednotě se budu nadále zúčastňovat nejen jako řadový člen výboru a vedoucí cvičení žáků, ale i jako pravá i levá ruka novému starostovi. Tak nám přejte hodně síly a dobrá rozhodnutí, a hlavně si přijďte mezi nás zacvičit. Pozvání platí nejen pro mladé, ale stále i pro ty starší ročníky.

Váš Tomáš Petrák

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *