Školní Den Dětí se sportem

Dopoledne 1. 6. 2022 na Den Dětí si Tyršův stadion vyhradila Základní škola Karla Jeřábka, Roudnice n.L. Pro své žáky druhého stupně připravila zábavný půlden s netradičním sportovním programem. Místo atletických disciplín děti soupeřily v méně obvyklých disciplínách, jako např. ve fotbalovém biatlonu, ve hře Sysel si syslí, kde se všichni snaží získat cizí šátek, nebo v překážkovém štafetovém závodu, nazvaném Až na vrchol. Přes velmi teplé počasí žáci závodili ze všech sil a odměnou jim byl příjemně strávený den se spolužáky.