Nevím přesně, jak to začalo, ale první bývá idea. V čísi tvůrčí mysli ze zrodila myšlenka, jak využít suterénní prostory bývalé posilovny v kině Sokol. Ten někdo se s ní v duchu zaobíral tak dlouho, až se odvážil svěřit někomu dalšímu. Myšlenka byla vyřčena a začala žít svým vlastním životem. Ti dva si s ní pohrávali, převraceli ji, rozvíjeli a předávali dál. Když měla popsatelné obrysy, přišli s ní do výboru a podělili se o ni. Co kdybychom v kině otevřeli komunitní dílnu?

Nám ve výboru to přišlo jako dobrej nápad. A tak projekt Dílna dostal zelenou…

Parta dobrovolníků prostory vyklidila, vyvezla pozůstatky posilovny a umyla. Pak se dala do kválifikovanější práce. Na řadu přišly rozvody elektrické instalace. Topení tam dole vypadá jako nové, protože jeho instalaci udělal před několika lety dnes již zesnulý bratr Karel Souřezný. Jako živnostník a zručný řemeslník by truhlárnu ocenil a svým svérázným způsobem poradil, jak něco udělat líp a mazaněji, aby výsledek splnil očekávání.