Valná hromada 2023

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem se konala dne 23. 3. 2023 od 18:00 hodin v salonku restaurace U Faustů. Zprávu výboru T. J. Sokol Roudnice n.L. o činnosti v roce 2022 předložil jednatel T. J. br. Pavel Kautský.

Zpráva o činnosti výboru T. J. Sokol Roudnice n.L.

Personální věci:

Loňskou valnou hromadou byl zvolen a v uplynulém roce pracoval výbor ve složení:

br. Jakub Vysoký – starosta,
br. Radim Svoboda – místostarosta,
br. Karel Nedvěd – hospodář,
ses. Jana Matějková – vzdělavatelka, členka výboru,
ses. Šárka Hartychová, členka výboru,
br. Tomáš Petrák – člen výboru,
ses. Linda Dobiášová – náčelnice, členka výboru,
br. Vladimír Linhart – náčelník, člen výboru,
br. Pavel Kautský – jednatel.

Během tohoto období na funkci rezignoval br. Karel Nedvěd, čímž přiměl výbor sehnat náhradníka. Tím je br. Vladimír Chrpa z oddílu kuželek. Další změnou bylo odstoupení ses. Kláry Svobodové z postu vedoucí kina. Její práce v kině se zcela přirozeně ujala ses. Jana Matějková. Do činnosti omlazeného výboru pod vedením br. Vysokého se zapojilo čerstvé náčelnictvo – ses. Linda Dobiášová a br. Vladimír Linhart. Všichni tři šli příkladem ve cvičení a táhli nové posily do oddílů.

Emeritní starosta br. Tomáš Petrák nezmizel, jak slíbil. Fungoval nejen ve výboru, ale i ve zbytku jednoty, jako mentor a maják sokolských hodnot. Obětavě dělal vždy víc, než musel a tmelil ostatní sokoly. A ani v této době bychom se neobešli bez soustavné rutinní práce ses. Hany Michlové. Její účast ve výboru nám citelně chybí.

Počet členů jednoty v posledních dnech překročil tři stovky. Toto číslo se sice sníží o neaktivní členy neplatící příspěvky, ale celkově členská základna roste. Povinná elektronická evidence členů je plně funkční. Tímto prosím cvičitele, aby už nerozdávali papírové přihlášky, udělali si s náčelnictvem kontrolu přihlášených členů jejich oddílu v evidenci a řídili se pokyny na našem webu. Pořádek musí být.

Život v oddílech:

Oddíly předškolních dětí, rodičů a dětí a sportovní gymnastiky jsou trvale naplněny a o cvičení v nich je dlouhodobě velký zájem. Sportovní gymnastika se účastnila několika závodů. Ses. Linda Dobiášová si doplnila vzdělání v kursu pro rozhodčí gymnastiky žen.

Oddíly žáků a atletiky jedou v zaběhlém režimu. Žáci cvičí díky br. Tomášovi Petrákovi s podporou dalších aktivních členů, atletiku trénuje br. Zdeněk Jíše. Všem cvičitelům dětí a mládeže je zde třeba výslovně poděkovat za jejich práci. Bez nich bychom nenávratně mířili do propadliště dějin.

Oddíly volejbalu a kulturistiky si žijí vlastním životem, jako kdyby jednotu nepotřebovaly. Škoda. Stranou stojí i pohybová akademie Adama Rybáře, která pod hlavičkou Sokola nabízí profesionálně vedené tréninky pro děti i dospělé na komerčním základě. Oddíl kuželkářů se vloni po zapojení br. Vládi Chrpy do výboru otevřel zbytku jednoty a došlo ke sbližování s ostatními oddíly.

Nárůstem a omlazením či generační výměnou prochází oddíl mužů a gymnastiky mužů. Gymnastiku mužů vede br. Václav Melichar, stále stejně nesmlouvavě a na úrovni. Přesto nebo možná právě proto chodí cvičit i nováčci.

Dobrou zprávou je i loňské založení dvou nových oddílů – stolního tenisu a tradiční lukostřelby. Oddíl stolního tenisu využil nedokončené komunitní dílny v suterénu kina a stojí za ním br. Vladimír Linhart. Lukostřelcům jsme pořídili základní vybavení. Jsou aktivní, účastnili se závodů a uspořádali i svůj přebor. Lukostřelbu vydupal ze země br. Honza Špringl, který je v mých očích sokolem roku roudnické jednoty.

Všem od začátku jmenovaným patří za celoroční práci dík. Pojďme v ní společně pokračovat.

Na konci loňského roku absolvovali čtyři z nás po pěti letech doškolení cvičitelů 3. třídy, pořádané župou v Sokole Litoměřice. Další za pět let už nebude. Prodlužování způsobilosti si mají cvičitelé mladší 65 let hlídat sami. Přesto věřím, že ČOS nabídne a župa zprostředkuje semináře pro cvičitele.

Aktivity pro veřejnost a publicita:

Sportovní akce zaměřené na účast veřejnosti drží při životě převážně muži – senioři a ženy – seniorky. V průběhu roku je to šest závodů – Velikonoční běh do schodů, Přespolní běh Říp – Roudnice, Olympijský běh, Běh parkem, Běh Labe a Silvestrovský běh od Hasy k Hase. Na Hase jsme vyzkoušeli elektronickou časomíru, poskytnutou Sokolem Terezín. Po této zkušenosti domlouváme pořízení vlastního měření.

Dalšími veřejnými akcemi byly čtyři turnaje – Jarní volejbal, nohejbalový memoriál M. Vološčuka a K. Souřezného, volejbalový memoriál B. Vavřenové a turnaj O štít 17. listopadu rovněž ve volejbale. Nutno dodat, že běhy by nebyly bez br. Zdeňka Jíšeho a turnaje bez br. Vojty Válka. Oni jsou ti tahouni. Vyzývám mladší členy k zapojení do pořádaných akcí. Otázkou do budoucna je, jestli držet stávající akce nebo některé nechat zaniknout a přizpůsobovat se poptávce po jiných.

Br. Kuba Vysoký připravil spolu s Českým Athletic Clubem zápas mezi Sokolem Roudnice a ČAC na labském ostrově ke 135. výročí prvního fotbalového utkání v Čechách.

Průkopnickou událostí byla gymnastická svatba na stadionu se vším, co k ní patří.

Veškeré aktivity a události hodné pozornosti byly zdokumentovány a publikovány na našich stránkách sokolroudnicenl.cz i na sociálních sítích. Cíleně zde žádám zástupce oddílů o profilové informace z činnosti, které by bylo možné nabídnout těmito kanály veřejnosti. Na stránkách jsou informace i pro vás, tak je prosím čtěte.

Vztah s městem:

S Městem Roudnice nás dlouhodobě pojí mnoho zájmů, od užívání stadionu veřejností a školami, přes podporu dětí a mládeže, dotace sportovních akcí, řešení haly SPORT-STAR o.p.s. na našem pozemku, až po otázky kolem provozu kina.

Ve věci pozemku pod halou jsme letos konečně dospěli ke shodě s městem jako nově zapsaným zakladatelem SPORT-STAR o.p.s. Byl jím uznán a vyrovnán nárok na ušlé nájemné za tři roky podle staré smlouvy. Podpis nové smlouvy s cenou stanovenou nezávislým odhadcem je na spadnutí.

Vize předat kino do dlouhodobé péče zatím stojí na absenci přesné představy o jeho budoucí podobě a nedostatku financí na obou stranách. Z iniciativy města na podzim prohlédl kino statik. Výsledek prohlídky nemáme. Dle ústního podání druhé strany je budova staticky v pořádku.

Většiny jednání s městem ke všem bodům se účastnili tři statutární zástupci jednoty. S jistým nadhledem lze říct, že starosta byl vždy připraven naslouchat, vést dialog a hledat cestu, místostarosta nastavit cíl a nekompromisně vyjednávat a jednatel pragmaticky vyvažovat oba protipóly.

Péče o Tyršův stadion:

Vlastním nákladem a s dozorem br. Karla Nedvěda jsme provedli další stavební práce. Na kuželně jsme vyměnili krytinu a zateplili střechu. Kuželna dostala i novou sprchu, okna v zázemí a vchodové dveře. Dále jsme zrekonstruovali pánské záchody v objektu mušle a opravili záchody v bráně borců. O spoustě drobných oprav na vodě, plynu a rozvodech elektřiny snad ani nemá smysl mluvit. Bez nich bychom nevěděli, jaké majetky máme na starosti. Stále je co zlepšovat. Nyní nás čeká nutná oprava zděných sloupků plotu.

Sportoviště stadionu a jejich vybavení prochází každoročně revizí. Nejinak tomu bylo v loňském roce.

S podporou Nadace Tipsport jsme na ochozu stadionu vysadili deset lip na doplnění stromořadí a pokusili se o obnovu rostlinného porostu na ploše. Výsledek posuďte sami.

Na další období máme v plánu zřízení vrátného a kamerového systému pro vstup do areálu stadionu a jeho kontrolu. Tento systém má zdokonalit evidenci využití stadionu a omezit potřebu osobní správy.

Činnost kina:

Kino se po faktickém rozpadu jeho kolektivu omezilo na pronájmy sálu cizím subjektům na dětská představení a školní akce. Drtivou většinu provozních záležitostí nezištně zařizovala ses. Jana Matějková.

Dům na Rvačově:

Od loňska máme na bytě novou nájemnici. V současnosti poskytujeme nejlevnější bydlení v Roudnici. Dům je třeba postupně opravovat, aby umožnil důstojné bydlení a nestal se domem hrůzy.

Oranžové hřiště:

V majetku jednoty je stále také hřiště pro děti a seniory. Nadaci ČEZ jsme povinni dle smlouvy ještě další tři roky předkládat zprávu o jeho přístupnosti a bezpečnosti včetně revize herních prvků. Župou dříve plánovaný přesun hřiště na pozemek města se neuskutečnil z důvodu zastavení župního projektu koupě a rekonstrukce haly SPORT-STAR o.p.s. Stavební suť po opravě dešťových svodů vlastníkem haly má zmizet do otevření hřiště 1. dubna.

Za výbor T. J. Sokol Roudnice n.L.
Pavel Kautský, jednatel T. J.

Podklady ke stažení:

Usneseni_VH-2023

Vyrocni_zprava_VH-2023

Vyhodnocení hospodaření v roce 2022 a plán hospodaření na rok 2023

2022-Vykaz_zisku_a_ztraty_v_plnem_rozsahu

2022-Rozvaha_ve_zkracenem_rozsahu

2022-Priloha_v_uc.zaverce

2022-Vysledovka_po_strediscich_analyticky

Zprava_KK-VH-2023

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *