Valná hromada – 4. června 2020

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem se koná ve čtvrtek 4. června 2020 od 18:00 hodin v budově kina Sokol, Masarykova 1212, Roudnice n.L.

Program valné hromady

Řízením schůze je pověřen starosta tělocvičné jednoty, br. Tomáš Petrák.

 1. Úvod
  – zahájení, přivítání hostů,
  – uctění památky mrtvých (Radek Klíma, Jiřina Vaníčková),
  – informace o počtu delegátů: výborem T.J. byl určen klíč k určení počtu delegátů VH poměrem 1:3, ze 116 zletilých členů je na VH delegováno 39 členů;
  – schválení programu.
 2. Schválení programu
 3. Volba komisí
  – volba mandátové komise,
  – volba návrhové komise,
  – volba zapisovatele,
  – volba ověřovatele.
 4. Kontrola usnesení minulé valné hromady ze dne 20.3.2019 – br. Pavel Kautský.
 5. Vystoupení vzdělavatele – ses. Jana Matějková.
 6. Zpráva výboru – br. Tomáš Petrák.
 7. Zpráva náčelnictva a odboru sportu – včetně návrhu plánu činnosti na rok 2020 – ses. Hana Michlová a cvičitelé oddílů všestrannosti – R+D, předškolní žactvo, žáci, pohybová akademie, muži, ženy, atletika, kulturisté, kuželky, sportovní gymnastika a volejbal.
 8. Rozprava k předneseným zprávám
 9. Ekonomika – uzávěrka za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 – br. Pavel Kautský.
 10. Zpráva kontrolní komise – ses. Jana Došková.
 11. Rozprava – vystoupení zástupců města, župy a dalších.
 12. Návrh na usnesení – předseda návrhové komise,
  – zpráva mandátové komise, počet přítomných členů.
 13. Usnesení – schválení
 14. Závěr

Podklady ke stažení