Volební valná hromada – 24. 3. 2022

Volební valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem se konala dne 24. 3. 2022 od 18:00 hodin v sále kina Sokol.

Zprávu výboru T. J. Sokol Roudnice n.L. o činnosti v roce 2021 předložil starosta jednoty br. Tomáš Petrák:

Výbor pracoval ve složení:
br. Pavel Kautský – jednatel
br. Radim Svoboda – místostarosta
br. Karel Nedvěd – hospodář
ses. Hana Michlová – náčelnice
bři. Jan Kovač a Vladimír Linhart – náčelník
ses. Jana Matějková – vzdělavatel a skupina kino
ses. Šárka Hartychová a br. Zdeněk Jíše – členové výboru
br. Tomáš Petrák – starosta

Jak jste jistě pochopili, již po Valné hromadě 3. 6. 2021 jsme pro dlouhodobou nepřítomnost ze zdravotních důvodů museli br. Kovače ve funkci náčelníka nahradit br. Linhartem, a to volbou cvičitelským sborem.

Výbor se sešel přes nepříznivou epidemiologickou situaci osobně na stadionu 8 x, a to až na výjimky, v plné sestavě. Řešil běžnou agendu a pak především havarijní stav střechy kina. Podařilo se nám díky přímluvám Pavla Eliase a Zdeny Vachkové uspět s žádostí na Krajském úřadu Ústeckého kraje o dotaci na její opravu. Částka byla přiznána podstatně menší, než jsme žádali a tak bylo rozhodnuto opravit a zateplit jen asi 50% celkové plochy, té nad hledištěm, která však byla v nejhorším stavu. Vypsali jsme výběrové řízení na zhotovitele, z šesti oslovených firem nabídku podaly dvě. Vybrali jsme firmu Pavel Turza z Velkých Žernosek. Díky mírné zimě a dobré spolupráci s panem Šimáčkem, stavbyvedoucím, bylo možno začít již zkraje února a do konce měsíce práce ukončit. Musím zde velmi poděkovat br. Karlovi za detailní dohled nad pracemi i kontrolu nákladů, přestože lezení a pocházení po výškách vůbec nemiluje.

Šetřili jsme loni, kde jsme mohli, a to i díky nižším pronájmům za tělocvičnu vzhledem ke covidovým uzávěrám, a tak jsme pořídili i obnovu (retoping) povrchu technických atletických sektorů a částečnou obnovu povrchu volejbalových hřišť. Radost jsme udělali i malému ale sportovně zdatnému oddílu kuželkářů, když jsme ze zbylých peněz začali opravovat a zateplovat povrch střechy nad kuželnou. Ušetří tak i náklady na topení.

Jako sportovní organizace z toho všeho máme velkou radost, ale jistě se musíme radovat i z výrazně ožilého cvičení. Podařilo se nám za končící cvičitelky předškolních dětí Danu Horákovou a Milušku Nedvědovou sehnat ses. Hanu Pěnkovou a Lenku Samohrdovou. To je v dnešní době skoro zázrak a chtěl bych za sebe i výbor všem čtyřem moc poděkovat. Jestli něco převyšuje prvních skoro 30 let činnosti obnoveného Sokola v Roudnici, tak gymnastický kroužek mužů a dorostu, který dokonce aktivizoval nestora naší T. J., loni 85letého br. Václava Melichara k trenérské pomoci. Jen tak dál kluci!

Jestli děkovat, tak taky tenčící se partičce zabezpečující minimalistický provoz kina. A jestli jmenovat, tak hlavně Janu Matějkovou, která jistila jakoukoli práci. Dosluhující plynové sálavé topení vyžadovalo komplikované opravy a stejně tepelnou pohodu na sále nevytvoří. Budova kina i jeho provoz je nad možnosti amatérské činnosti sokolů. Proto jsme zahájili jednání s městem o dlouhodobé výpůjčce kina za financování oprav nutných k uvedení kina do stavu odpovídající 21. století. Detailní uvedení do problematiky bude součástí zvláštního bodu jednání. V následujícím bodě budeme řešit i pokračování pronájmu pozemku pod halou pro SPORT-STAR o.p.s., kde jsme díky dobré práci našeho právníka, br. Václava Svobody, dohledali legitimního zakladatele, kterým je Město Roudnice n.L.

Chtěl bych dnes na konci mého volebního období poděkovat opravdu srdečně všem členům jednoty, ať už cvičí, či cvičení vedou, členům výboru za zodpovědnou práci. Přiznám se, že bez dvou bych všechny úkoly určitě nezvládl. A tak Hano a Pavle přijměte můj velký dík. Jsem rád, že jsme kandidátku na příští výbor mohli omladit. Nová náčelnice, zvolená Linda Dobiášová a navržený Jakub Vysoký na funkci starosty budou na další roky nadějí dalším zájemcům o členství, že Sokol není jen klub důchodců. A tak jim všem dejte důvěru. Já z aktivit jednoty nezmizím, dál mě na stadionu a v tělocvičně často uvidíte, ale trochu si od nemalé zodpovědnosti odpočinu. Díky za pozornost.

Tomáš Petrák, (nyní již bývalý) starosta T. J.


Valná hromada zvolila na příští volební období devítičlenný výbor T. J. a tříčlennou kontrolní komisi T. J.

Výbor:
Jakub Vysoký – starosta
Mgr. Radim Svoboda – místostarosta
Pavel Kautský – jednatel
Karel Nedvěd – hospodář
MUDr. Tomáš Petrák – člen výboru
Ing. Jana Matějková – vzdělavatelka, členka výboru
Ing. Šárka Hartychová, MPA – členka výboru
Ing. Vladimír Linhart – náčelník
Linda Dobiášová – náčelnice

Kontrolní komise:
Jana Došková – předsedkyně KK
Danuše Horáková – členka KK
Václava Matějeková – členka KK

Účetní závěrka za rok 2021 je projednána a schválena kontrolní komisí T. J. i výborem T. J. a byla schválena valnou hromadou. Podklady jsou níže ke stažení.
Návrh rozpočtu na letošní rok a usnesení valné hromady bylo rovněž schváleno valnou hromadou a je zveřejněno níže.

Pavel Kautský, jednatel T. J.


Podklady ke stažení:

2022-Usneseni_VH.pdf

2022-Vyrocni_zprava_VH.pdf

2022-Rozpocet_Sokol.pdf

2021-Ucetni_uzaverka.pdf

2021-Rozvaha_ve_zkracenem_rozsahu.pdf

2021-Vysledovka_po_strediscich_analyticky.pdf

2021-Vykaz_zisku_a_ztraty.pdf

symbolické střídání starostů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *