Zvelebování kuželny

Každý hospodář dobře ví, jak moc je třeba starat se o majetek. Ani my, sokolové toho nejsme ušetřeni a naše hmotné statky nejsou výjimkou. Nic na světě není na věčné časy a všechno materiální podléhá zkáze a plíživě chátrá vlivem přírody a povětrnosti i prostým lidským užíváním.

V uplynulých letech jsme se obzvlášť potýkali s neúnosnou spotřebou plynu v objektu kuželny. Zálohy na plyn vyšroubovala nejen včas neobjevená vada na přívodním potrubí a únik plynu, ale i absence tepelné izolace střechy a nevyhovující stav výplní stavebních otvorů. Letitá špaletová okna a palubkové dveře po zhruba padesáti letech používání už dávno neplnila svou funkci a bylo jen otázkou času, kdy se rozsypou. A že lepší to nebude ani s plynem, ani se starými okny, je nasnadě.

Po opravě střechy nad sálem kina Sokol žernoseckou firmou Pavel Turza jsme se rozhodli pro zateplení a výměnu krytiny i na střeše kuželny. Práce provedla v únoru 2022 táž firma, pod bedlivým dohledem našeho hospodáře a nepsaného vrchního stavitele, bratra Karla Nedvěda.

Koncem letních prázdnin nám ještě místní osvědčená firma Milan Jurčík provedla výměnu vysloužilých oken a vchodových dveří ve vytápěné vstupní části kuželny. Také tuto stavbu dozoroval bratr Karel, s nesmlouvavou pílí a pozorností jemu vlastní. I díky jemu můžeme říct, že snaha o udržení a zlepšení stavu nemovitostí zanechaných minulými generacemi sokolů pro ty budoucí není jen marným sisyfovským snažením.

Věříme, že prostředky vložené do obnovy zázemí poznáme na úspoře za energie i na spokojenosti hrstky našich kuželkářů. Oni sami budou nadále pracovat na obnově interiéru.

Pavel Kautský

1