Stavba stadionu

Vlastní stavba sokolského stadionu v Roudnici nad Labem byla slavnostně zahájena 10.5.1924 výkopem starosty T.J. a župy Podřipské, MUDr. Antonína Blažky, podle vítězného návrhu pražských architektů Františka Strnada a Kamila Roškota. Stavbě předcházela veřejná sbírka, z níž se práce financovaly, další prostředky byly získány příspěvky od členské základny, odsouhlasené valnou hromadou v roce 1924. Povinností členů bylo také odpracovat na stavbě stadionu stanovený počet hodin. Na stavbě se podíleli i dobrovolníci mimo členskou základnu Sokola, žáci měšťanských škol a studenti vyšší hospodářské školy. Stavba byla dokončena v roce 1925, 28. června byl stadion slavnostně otevřen sokolským sletem župy Podřipské. V roce 1926 pak byly postaveny budovy uzavírající stadion. Ten byl ke stému výročí narození zakladatele Sokola pojmenován po Dr. Miroslavu Tyršovi.