Volební valná hromada T. J. Sokol Roudnice n.L., konaná dne 24. 3. 2022 v sále kina Sokol, zvolila na následující tři roky devítičlenný výbor T. J. a tříčlennou kontrolní komisi T. J.

Výbor:
Jakub Vysoký – starosta
Mgr. Radim Svoboda – místostarosta
Pavel Kautský – jednatel
Karel Nedvěd – hospodář (skončil ve funkci – 7. 11. 2022 byl výborem kooptován Vladimír Chrpa)
MUDr. Tomáš Petrák – člen výboru
Ing. Jana Matějková – vzdělavatelka, členka výboru
Ing. Šárka Hartychová, MPA – členka výboru
Ing. Vladimír Linhart – náčelník
Linda Dobiášová – náčelnice

Kontrolní komise:
Jana Došková – předsedkyně KK
Danuše Horáková – členka KK
Václava Matějeková – členka KK


Stanovy České obce sokolské ke stažení