Volební valná hromada T. J. Sokol Roudnice n.L., konaná dne 20.3.2019 v sále kina Sokol, zvolila devítičlenný výbor T. J. a tříčlennou kontrolní komisi T. J.

Výbor:
MUDr. Tomáš Petrák – starosta
Mgr. Radim Svoboda – místostarosta
Pavel Kautský – jednatel
Karel Nedvěd – hospodář
Ing. Jana Matějková – vzdělavatelka
Ing. Šárka Hartychová – členka výboru
Ing. Vladimír Linhart – náčelník (PaeDr. Jan Kovač ze zdravotních důvodů odstoupil)
Hana Michlová – náčelnice
Ing. Zdeněk Jíše – předseda odboru sportu

Kontrolní komise:
Jana Došková – předsedkyně KK
Danuše Horáková – členka KK
Václava Matějeková – členka KK


Stanovy České obce sokolské ke stažení