Oranžové hřiště je nově od 1. dubna do 30. září přístupné přes Tyršův stadion vchodem ze Sokolské ulice. Vchod od zimního stadionu z ulice T. G. Masaryka je z provozních důvodů trvale uzavřen.

V roce 2015 podpořila Nadace ČEZ projekt T. J. Sokol Roudnice n.L. na vybudování Oranžového hřiště pro děti a seniory v areálu Tyršova stadionu v Roudnici nad Labem. Hřiště je volně přístupné denně od 10:00 do 18:00 hodin, v období od 1.4. do 30.9.
V období od 1.10. do 31.3. je hřiště podle smlouvy s Nadací ČEZ uzavřeno.

Všechny herní prvky hřiště splňují parametry bezpečného provozu a v souladu se smlouvou mezi T. J. Sokol a Nadací ČEZ jsou každoročně podrobeny kontrole dle ČSN EN 1176, 1177 a 15312+A1. Poslední revize byla provedena dne 21.9.2021.

Plocha hřiště je z bezpečnostních důvodů zmenšena zábranami u nefunkční sportovní haly ve vlastnictví společnosti SPORT-STAR o.p.s., Palouky 616, Hostivice, kvůli odpadávání omítky a částí zdiva haly. Vlastník haly byl ze strany T. J. Sokol opakovaně písemně vyrozuměn o nevyhovujícím technickém stavu objektu a žádán o nápravu. Dosud bezvýsledně.
SPORT-STAR o.p.s. od srpna roku 2020 rovněž dluží nájemné za pozemek pod halou.

V současné době probíhají právní kroky pro převod Oranžového hřiště z T. J. Sokol Roudnice n.L. na Sokolskou župu Podřipskou a jeho fyzický přesun přes ulici, na Smetanovo náměstí. Uvolněný pozemek po přesunu hřiště by měl být využit pro plánovanou přístavbu zázemí sportovní haly, v rámci projektu kompletní rekonstrukce haly v režii Sokolské župy Podřipské.

Pavel Kautský
jednatel T. J. Sokol Roudnice n.L.