V roce 2015 podpořila Nadace ČEZ projekt T.J. Sokol Roudnice n.L. na vybudování Oranžového hřiště pro děti a seniory v areálu Tyršova stadionu v Roudnici nad Labem. Hřiště je volně přístupné denně od 10:00 do 18:00 hodin, v období od 1.4. do 30.9.
V období od 1.10. do 31.3. je hřiště podle smlouvy s Nadací ČEZ uzavřeno.

Všechny herní prvky hřiště splňují parametry bezpečného provozu a v souladu se smlouvou mezi T.J. Sokol a Nadací ČEZ jsou každoročně podrobeny kontrole dle ČSN EN 1176, 1177 a 15312+A1.

Plocha hřiště je v současné době z bezpečnostních důvodů zmenšena zábranami u sportovní haly ve vlastnictví firmy SPORT-STAR o.p.s., Palouky 616, Hostivice, kvůli odpadávání omítky a částí zdiva haly. Vlastník haly byl ze strany T.J. Sokol opakovaně písemně vyrozuměn o nevyhovujícím technickém stavu objektu a žádán o nápravu. Dosud bezvýsledně.

Pavel Kautský