Valná hromada 2024

4. 4. 2024 se v restauraci U Faustů konala nevolební valná hromada Sokola Roudnice. Z dospělé členské základny bylo poměrem 1:5 delegováno 32 členů. Na jednání valné hromady byl jako host přítomen místostarosta Roudnice n.L., Ing. Richard Červený. Zástupce župy Podřipské se nedostavil ani neomluvil. V salonku restaurace U Faustů vládla přijemná atmosféra. Přítomným členům podal jednatel T. J., br. Pavel Kautský, zprávu o činnosti v roce 2023 a náčelnice s náčelníkem zprávu za všestrannost. S hospodařením v roce 2023 a rozpočtem na rok 2024 pak valnou hromadu seznámil Pavel Kautský.


Zpráva o činnosti Sokola Roudnice za výbor a náčelnictvo pro VH 4. 4. 2024

Personální věci:

V uplynulém roce pracoval výbor beze změn, ve složení:

br. Jakub Vysoký – starosta,
br. Radim Svoboda – místostarosta,
br. Vladimír Chrpa – hospodář,
ses. Jana Matějková – vzdělavatelka, členka výboru,
ses. Šárka Hartychová, br. Tomáš Petrák – členové výboru,
ses. Linda Dobiášová, br. Vladimír Linhart – náčelnice a náčelník, členové výboru,
br. Pavel Kautský – jednatel.

V kontrolní komisi vloni zbyla sama sestra Václava Matějeková. Naléhání a diplomacii starosty k účasti na KK v průběhu roku podlehla sestra Eva Pekárková.
Členská základna se rozrůstá, aktuálně čítá 348 členů. Z toho je 87 mužů, 62 žen, 12 dorostenců, 13 dorostenek, 52 žáků, 73 žaček, 25 předškolních chlapců a 24 předškolních dívek. Nové přihlášky fungují už jen elektronicky na webu.
Nezapomeňme na zesnulé členy. Na konci března nás opustila sestra Danuše Horáková, cvičitelka oddílu předškolních dětí a členka KK. V srpnu zemřel bratr Zdeněk Michl, letitý vedoucí oddílu kuželek. Žádný život není ušetřen smutných událostí, ani ten spolkový.

Činnost oddílů:

Máme 13 oddílů, všechny jsou zařazeny pod všestranností. Předškolním dětem se věnují sestry Hana Pěnková, Lenka Samohrdová a Věra Dotlačilová. Početný oddíl rodičů a dětí převzal od sester Jany Petrákové a Marie Dygrýnové br. Martin Dobiáš vybaven nejvyšší možnou cvičitelskou kvalifikací. Ať nám jsou jeho dvě děti nadějí, že jako cvičitel ještě nějakou dobu vydrží. Všestrannost žáků vede stále br. Tomáš Petrák s občasnou pomocí několika ochotných rodičů. Bylo by fajn, kdyby to tak šlo dál. Sportovní gymnastiku dívek vede ses. Linda Dobiášová s matkou, ses. Zdenou Lískovou a ses. Luckou Košinárovou. K nim se přidali manželé, br. a ses. Pillerovi. (Pro ty, kdo se právě ztratili v počtech; SG dívek má pět kvalifikovaných trenérů.) Gymnastky byly venku na několika závodech a dvoje závody uspořádaly na domácí půdě. Pořídily si závodní dresy a postupně doplňují nářadí, které využijí i další oddíly. O dětskou tělovýchovu je stále největší zájem. Ač se budu opakovat: Díky a tleskám všem, kdo pracují s mládeží! Bez nich bychom byli jen ještěry na vymření.
Radost nám dělají také lukostřelci. Tento mladý oddíl se pod vedením br. Honzy Špringla slibně rozvíjí. Trénuje v tělocvičně, na stadionu i v přírodě; vyjíždí na závody a pořádá vlastní přebor. Čtyři členové absolvovali kurz instruktorů 4. stupně. Roste i oživená SG mužů, motivovaná přísným br. Melicharem. Cvičí s námi i jeden dorostenec a jedna dospělá členka; první růže mezi trním. Větší účasti žen v oddíle se nebráníme. Bude-li jich více, rozšíříme oddíl na SG dospělých.
Méně početné oddíly kuželek, volejbalu a stolního tenisu jedou v zaběhnutém režimu bez velkých změn. Kuželkáři trénují a jezdí na závody; volejbalisti hrají mezi sebou a na turnaj je nikdo nedostane, hrstka pinkpongářů se občas sejde v provizoriu suterénu kina u jediného stolu. I kulturisti žijí vlastním životem, střídají se po jednom v posilovně. Vidíme je jen tam. V oddíle všestrannost muži dochází ke střetu generací při florbalu a nohejbalu. Starší jdou s rozvahou a snaží se držet krok. Mladší mají potenciál herně růst a dodávají dynamiku. Oddíl žen bohužel necvičí, jeho aktivity se odehrávají především v klubu Sokol, kam ostatně za spolkovým životem dochází také většina mužů. Oddíl atletiky jsme museli rozpustit kvůli zdravotnímu výpadku br. Zdeňka Jíšeho. Nepodařilo se nám za něj sehnat náhradu. Přesto jsme se mohli v květnu radovat z výsledku 11leté Štěpánky Skokanové na Krajském přeboru jednotlivců v Děčíně. Zlatá v dálce a zlatá v běhu na 600 m. Tím však zlatá éra naší atletiky prozatím končí. V pohybové akademii Adama Rybáře, která pod hlavičkou Sokola komerčně nabízí profesionální tréninky dětí i dospělých, sice nemáme vliv ani zásluhu, ale rozšíření členstva touto formou vítáme.

Akce pro veřejnost:

V průběhu roku 2023 jsme pořádali pět závodů: Velikonoční běh do schodů, Přespolní běh Říp – Roudnice, Olympijský běh, Běh Labe a silvestrovský Běh od Hasy k Hase. Na velké běhy jsme pořídili vlastní časomíru a poučeni z poslední Hasy věříme, že nám už bude fungovat. Z loňského programu jsme vypustili Běh parkem. Mimo běhů se udály tři turnaje ve volejbale, t.j. Jarní volejbal, Memoriál B. Vavřenové a turnaj O štít 17. listopadu, už 50. ročník, který br. Vojta Válek pojal jako svou derniéru. (My mu to moc nevěříme.) K tomu byl i nohejbalový Memoriál M. Vološčuka a K. Souřezného. Letos jsme z kalendáře akcí vypustili pro malý zájem družstev Jarní volejbal a Memoriál B. V. Sportovní akce pro veřejnost leží na omezeném počtu lidí, ochotných podílet se na organizaci. Znovu žádám další členy o spoluúčast. Když si bude každý hrát jen na vlastním písku, žádné akce neuspořádáme.
Nultý ročník náborového dne města na stadionu s přehlídkou sportovních klubů a spolků pro děti se vydařil a bude se opakovat. Pomohli jsme se Sokolským výstupem na Říp k výročí vzniku republiky.
Nosnou prezentací celé České obce sokolské je XVII. všesokolský slet. Do nácviku sletové sestavy se za naši jednotu společně vrhli jen muži a ženy.
O stránkách sokolroudnicenl.cz a sociálních sítích nemá smysl mluvit ani psát, ty je třeba číst.

Vztah s městem:

Město Roudnice se díky smlouvě o užívání Tyršova stadionu veřejností největší měrou podílí na financování provozu stadionu. Poslední dodatek smlouvy navýšil částku na 680 tisíc ročně. Dříve deklarovaná vůle uzavřít smlouvu s městem na pronájem pozemku pod halou SPORT-STAR zatím nebyla smlouvou završena. Nechali jsme právníky, ať se domlouvají spolu.
Po mnoha jednáních jsme městu předložili přelomovou nabídku. Dát formou dlouhodobé výpůjčky zdarma k dispozici kino, stadion, pozemky a nemovitosti do správy s tím, že město vytvoří podmínky pro činnost jednoty a zajistí rekonstrukci, údržbu a provoz těchto objektů. Návrh sice měl ohlas, ale ani město nemá prostředky na jeho realizaci. Sportovní terminologií je to běh na dlouhé trati.

Práce v areálu stadionu:

Zásadní událost vyvolalo zjištění úniku plynu v kuželně při revizi. Uznali jsme, že vadné potrubí znovu opravovat nechceme. Po zpracování projektu nové přípojky plynu pro stadion a kuželnu jsme do země nechali uložit potrubí a přivést plyn tam, kam bylo třeba. Sportoviště stadionu zůstala nedotčena. Zanedbatelná není ani provedená oprava hromosvodů v areálu.
U zimního stadionu jsme po dohodě s RMS a hokejisty vyměnili propadlou kanalizaci z klubu Sokol. Za dohodou se skrývá náš souhlas s přívodem elektřiny do haly SPORT-STAR. Střecha záchodů v bráně borců dostala novou tepelnou izolaci a krytinu. Viditelnou opravou bylo dozdění sloupků plotu kolem stadionu firmou a obnova nátěru plotu rukama bratrů Demčíka a Petráka. Drobné údržbové práce svépomocí zajišťují převážně bři. Chrpa, Nedvěd a Demčík.
Legenda roudnické kulturistiky, pan Zdeněk Maštalíř, nám nabídl činky, jeden stroj a navrhl funkční úpravy posilovny. Nabídku jsme přijali, posilovnu o chlup vylepšili a jako dík jsme mu předali klíč k posilovně. Všechna sportoviště stadionu a jejich vybavení jako každý rok i loni prošla nutnou revizí.
S podporou Nadace Tipsport jsme ve stromořadí na stadionu k deseti vysazeným lipám pořídili závlahové vaky.
Připravujeme zřízení vrátného a kamerového systému pro vstup do areálu stadionu a jeho kontrolu. Cílem je zdokonalení evidence využití stadionu a omezení potřeby osobní správy. Začít se musí technickou úpravou vstupních bran.

Kino Sokol:

Kino omezilo činnost na pronájmy sálu a po uskutečnění sjednaných deseti akcí zavřelo. Provoz kina výhradně v naší režii byl neudržitelný. Vyhodnotili jsme technický stav kina jako nevyhovující v rozvodech elektro. Na popud ČEZ jsme provedli výměnu rozvaděče a přívodu k elektroměru. Po zbytek doby se zabýváme vyjednáním dotace na opravu havarijního stavu elektroinstalace. Je podaná žádost na MAS Podřipsko. Aktuálně pracujeme na zadání projektové dokumentace. V souvislosti s dalším možným rozvojem jsme nechali udělat třírozměrný sken interiéru kina.

Bytový dům Rvačov:

U domu na Rvačově jsme firmou provedli zednickou opravu komínů, nátěry plechové krytiny střešních arkýřů a klempířskou opravu arkýřů. Nájemníci si vyžádali výměnu zavírání vchodových dveří. Dům bude potřebovat další úpravy k celkovému zlepšení stavu. Podle možností legislativy a nájemních smluv jsme zvýšili nájmy. Stále však platí, že našim nájemníkům poskytujeme nejlevnější bydlení v Roudnici.

Oranžové hřiště a hala:

Hřiště pro děti a seniory jsme podle smlouvy s Nadací ČEZ povinni udržovat v provozu ještě další dva roky. Podmínkou je roční zpráva o přístupnosti a bezpečnosti hřiště a revize herních prvků. Na přilehlé hale SPORT-STAR město odstranilo havarijní stav. Tzn., že na hřiště přestal padat materiál ze zdiva a odtéká voda. Halu využívá město prozatím jako sklad.

Aféra v ČOS:

Nežádoucí publicitu Sokolu zajistila nedávná finanční aféra v ústředí ČOS. Po zveřejnění podvodu se ztrátou 46 milionů korun jsme zareagovali na nepřijatelné stanovisko statutárních zástupců ČOS. Vydali jsme usnesení s požadavkem okamžité rezignace starostky ČOS Hany Moučkové nebo její odvolání výborem ČOS, z důvodu neplnění závazných povinností, uložených legislativou a stanovami spolku. Usnesení dostal starosta župy Podřipské a vyslanec ve výboru ČOS, br. Vodochodský, který náš požadavek nepodpořil. Hana Moučková 9.3.2024 na výboru ČOS odstoupila sama.

Závěr:

Zprávu o činnosti bych měl ukončit něčím pozitivnějším, než je rozkrádání prostředků České obce sokolské. Přestože nejde všechno hned, za uplynulý rok je za námi vidět jednak spousta práce na majetku, ale také rozvoj spolkové činnosti s mladšími členy. A věřím, že i ta práce, co vidět není, se nám někdy zúročí.

Za výbor T. J. Sokol Roudnice n.L.
Pavel Kautský, jednatel T. J.


Podklady ke stažení:

Usnesení VH 2024

Výroční zpráva VH 2024

Vyhodnocení hospodaření v roce 2023 a plán hospodaření na rok 2024

2023 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

2023 Rozvaha ve zkráceném rozsahu

2023 Příloha v účetní závěrce

2023 Výsledovka po střediscích analyticky

Zpráva KK VH 2024


Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *