8. říjen – Památný den sokolstva

Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence našeho spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky.

Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí válečného roku 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci „Akce Sokol“ zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli vězněni, mučeni a deportováni do koncentračních táborů. Plných 93% z nich do konce války zahynulo.

Tento den si letos připomeneme a těch víc jak 30 nepřeživších z naší jednoty uctíme jako tradičně ve foyer kina Sokol 8. října v 15 hodin. Vy všichni, kdo s námi sdílíte stejné hodnoty, a chcete se k aktu úcty připojit, jste srdečně zváni.

Tomáš Petrák
starosta T. J. Sokol Roudnice

https://prosokoly.sokol.eu/pamatny-den-sokolstva