Krádež milionů v ČOS

Tyršův dům, sídlo České obce sokolské

Sdělovacími prostředky proběhla zpráva o obřím podvodu v Sokole, při němž nejmenovaná zaměstnankyně České obce sokolské (asistentka starostky ČOS) ukradla nejméně 40 milionů korun, s dodatkem, že se nemusí jednat o konečnou částku, a při odhalení této trestné činnosti spáchala sebevraždu.


Vedení ČOS na svém webu www.sokol.eu zveřejnilo dne 8.2.2024 následující informace:

Sokol se stal obětí sofistikovaného bankovního a úvěrového podvodu.

Desítky milionů korun získala neoprávněně na základě sofistikovaného bankovního a úvěrového podvodu zaměstnankyně České obce sokolské (ČOS). Ve chvíli, kdy byla trestná činnost odhalena, vzala si život přímo v Tyršově domě.
Celá záležitost je v tuto chvíli předmětem vyšetřování Policie České republiky. „S policií maximálně spolupracujeme. Vše zřejmě nasvědčuje tomu, že se jedná o selhání jedince, který pomocí profesionálně zfalšovaných dokumentů podvedl banku i naši organizaci. Nad důmyslností podvodu i kvalitou falzifikátů se pozastavovali i vyšetřovatelé. V danou chvíli nemůžeme vzhledem k tomu, že případ není uzavřen, zveřejňovat žádné další podrobnosti,“ říká tiskový mluvčí ČOS Radek Smekal.
Starostka Hana Moučková jakožto statutární orgán podala přihlášku ČOS jako poškozeného v probíhajícím trestním řízení.
Přesný rozsah škod ČOS ve spolupráci s policií zjišťuje. „Financování běžné činnosti spolku není ohroženo, stejně tak se tato záležitost nijak nedotkne příprav letošního XVII. všesokolského sletu,“ říká mluvčí ČOS Smekal a dodává: „Nyní prověřujeme všechny aktivity pachatelky, jsme v kontaktu s právními zástupci, bankou, ale také s kriminální policií. Je jednoznačné, že šlo o profesionální podvodnici, která byla s to obejít všechny kontrolní mechanismy jak v ČOS, tak i ty bankovní. Neumíme si představit, jak se podobnému útoku dá zabránit, ale provedeme interní audit a na základě výsledků kontrolní mechanismy zdokonalíme.“
(konec oficiální zprávy ČOS)

Vedení ČOS tedy uvádí, že:
– se jedná o selhání jediné osoby, označené za profesionální podvodnici, která dokázala obejít všechny kontrolní mechanismy v ČOS i v bankách,
– tento trestný čin neohrozí financování běžné činnosti spolku.

Podtrženo, sečteno: Chybí 40 milionů, možná i víc, ale sokolům chybět nebudou. Pachatelka je mrtvá, všichni jsou překvapeni a nikdo za nic nemůže. Probíhá vyšetřování a v jeho průběhu se nebudou veřejnosti sdělovat žádné další informace.


Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem přijal dne 20.2.2024 per rollam následující usnesení:

Odmítáme oficiální prohlášení ČOS k odhalené trestné činnosti asistentky starostky ČOS, zveřejněné na https://www.sokol.eu/aktualita/sokol. Uvedeným prohlášením se nelze zbavit odpovědnosti za vzniklou škodu v řádu desítek milionů korun, ani za nemajetkovou újmu, zejm. ztrátu dobrého jména spolku.
Požadujeme okamžitou rezignaci starostky ČOS Hany Moučkové nebo její odvolání výborem ČOS, z důvodu neplnění závazných povinností, uložených legislativou a stanovami spolku.
(konec usnesení výboru T. J. Sokol Roudnice n.L., zaslaného dne 20.2.2024 vyslanci župy Podřipské ve výboru ČOS)

Nemůže se jednat o pouhé selhání jedince, jakkoliv vynalézavého a podlého. Jde o naprosté selhání systému i osobní odpovědnosti starostky. Vždyť 40 milionů nezmizí jen tak, naráz. Jestliže někdo ze spolku s ročním obratem 120 milionů (Podle výroční zprávy za rok 2022 ve spolkovém rejstříku pracovala ČOS s příjmy ve výši 120 546 971,70 Kč.) ukradne třetinu nebo víc, asi to neudělá tak, že sám vystaví jednu falešnou fakturu nebo vezme na spolek v bance půjčku 40 milionů a odnese si je domů či převede na vlastní účet. Potřebuje k tomu mít podmínky, volnou ruku. To se nejspíš musí promýšlet, hledat příležitosti, polehoučku ukrajovat a přidávat, maskovat a zametat stopy. Nikdo ho nekontroluje, tak proč to nezkusit znovu? Ale tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, …

Jelikož „ryba smrdí od hlavy“, mělo by se to projevit výraznými změnami ve vedení spolku. V důsledku je jedno, jestli uznáním osobní odpovědnosti a odstoupením statutárních zástupců, či jejich odvoláním výborem ČOS. Jinak Sokol získá nálepku organizace, kde se krade ve velkém, ale vlastně se nic neděje. A o to desetitisíce sokolů, kteří v jednotách škudlí každou korunu; tisíce cvičitelů, kteří pracují bez nároku na odměnu, rozhodně nestojí. Ani sponzorům a mediálním partnerům nelze mít za zlé, pokud ztratí zájem být spojováni se spolkem, z něhož, místo podpory sportu, tečou desítky milionů neznámo kam.

Ve vedlejším spolku s vlastním hospodařením odmítáme nést následky selhání vedení hlavního spolku, jeho špatného hospodaření a hrubé nedbalosti v řízení. Je třeba statutárním zástupcům ČOS klást nepříjemné otázky a dožadovat se odpovědí. Například, jak pokračuje vyšetřování policií, jaké výše dosáhly vzniklé škody, jakým způsobem prošly účetnictvím a kdo je nahradí.

21.2.2024

Pavel Kautský
jednatel T. J. Sokol Roudnice n.L.

One thought on “Krádež milionů v ČOS

  1. admin Post authorReply

    Bratr sokol se mě zeptal, v kterém bodě stanov starostka ČOS pochybila a které konkrétní povinnosti dané legislativou nesplnila.
    Není to z mé hlavy, ale třeba dle § 159 odst. 1 občanského zákoníku platí pro všechny členy volených orgánů, že se zavazují vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
    Jinými slovy jsou členové povinni jednat s „péčí řádného hospodáře“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *