Soustředění 2019 info č.1

V roce 2019 se soustředění bude  konat opět na roudnickém stadionu (a přilehlém okolí). Termín je od 26.8 do 31.8. V sobotu 31.8.  zakončíme soustředění celodenním výletem na kolech.

Stejně jako v minulých letech budou účastníci rozděleni do minimálně dvou tréninkových specializací. 

Za závazné přihlášení považuji platbu poplatku ve výši 500,- Kč, připsanou na účet 670100-2200533994/6210  Cena je 500,-Kč pro členy atletického oddílu, pro nečleny pak 1300,-Kč (800 zápisné na zbytek roku do Sokola a atl.oddílu). 

Soustředění probíhá formou příměstského tábora, děti dochází domů na oběd. Snídaní, večeři i nocleh mají doma.  Každý den začínáme v 8:30. Do 12:00 probíhá trénink a dopolední aktivity. Od 12ti do 14ti je oběd a polední klid. Ve 14:00 začínají odpolední aktivity a od 17:00 do 19:00 je opdpolední trénink. Každý den končíme v 19:00, kdy děti odchází domů.

Jeden den je vyhrazen pro stanový tábor, kdy je zajištěno přespání na stadionu ve vlastních stanech dle dohody.

Vstupy na jednotlivé akce jsou již zahrnuty v ceně soustředění. 

Ti kteří nemohou chodit na oběd domů se musí stravovat v restauracích, případně si zajistit oběd jiným způsobem.

Ke dni 1.7. jsou přhlášeni (mají zaplaceno). Pomocí lístečku se samozřejmě přihlásilo více dětí, ale zatím nemají uhrazen poplatek. Seznam bude průběžně aktualizován.

  • Ondra P.
  • Jan Ch.
  • Petr G.
  • Hana D.
  • Daniel D.