Valná hromada – 3.6.2021

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem se konala dne 3.6.2021 od 18:00 hodin v sále kina Sokol.

Zprávu výboru T. J. Sokol Roudnice n.L. o činnosti v roce 2020 předložil starosta jednoty br. Tomáš Petrák:

Činnost jednoty i výboru byla zásadním způsobem ovlivněna pandemickou situací v roce 2020 a četnými, často se měnícími protiepidemickými opatřeními. Cvičení bylo přerušeno již v polovině března a pak na krátko umožněno od poloviny května do prvního týdne června. Přes prázdniny tradičně udržovali činnost jen muži s nohejbalem. Po prázdninách jsme začali v polovině září, ale již druhý týden v říjnu jsme museli všichni díky zhoršené epidemické situaci přestat a situace se nezlepšila zásadně k uvolnění sportování ve vnitřních prostorech prakticky do dnešních dnů. Takže jsme v letošním roce začali cvičit na Tyršově stadionu s některými oddíly zkraje dubna. Přes velmi nepříznivé počasí byl ale zájem žactva neobyčejně velký.

Práce výboru nebyla výše zmíněnou situací nějak výrazně omezena, snad jen poněkud změněnou agendou. Scházeli jsme s dobrou účastí na Tyršově stadionu, jen v listopadu, na vrcholu striktních zákazů, jsme jedno sezení uskutečnili per rollam. Nechtěl bych Vás zde unavovat výčtem přehršlí drobných oprav a údržby. Podařilo se po roce shánění a vymýšlení udělat chybějící kompletní revizi topných systémů v kině, nechali jsme udělat důkladnou údržbu jak multifunkčního hřiště, tak povrchu dráhy, a částečnou volejbalových kurtů. Zadali jsme rekonstrukci bortící se zdi do suterénu pod kinem. Loňský dosti deštivý rok prověřil velmi špatný stav střechy na kině. Po malém záplatování jsme konstatovali opět protékání do budovy na více místech a tak jsme vzhledem k dobré finanční situaci v konci roku rozhodli o nákupu materiálu na totální rekonstrukci s částečným zateplením. Vzhledem k tomu, že posouzení odbornou firmou povýšilo nutnou investici, podali jsme v březnu žádost o mimořádnou dotaci na Krajský úřad. Zprávu o práci skupiny v kině podává Jana Matějková.

Abychom snad neměli málo práce a starostí, celý rok jsme každé zasedání řešili problém ruiny haly ve vlastnictví SPORT-STAR o.p.s. Loni v lednu jsme oslovili pana Změlíka, jednatele společnosti, že v srpnu končí smlouva o pronájmu pozemku v našem areálu. Celý rok se neozval. Zkusili jsme to s advokátní kanceláří Dr. Svobody, ale ani ten neuspěl. Zjistil ale, že poslední registrovaný zápis  z roku 2012 převádí zakladatelská práva na město Roudnice n.L., a tedy i město může být vlastníkem haly. Navštívili jsme proto s br. Kautským a Dr. Svobodou pana starostu Padělka a ten přislíbil, že situaci budou řešit. Ze včerejška mám od pana starosty Padělka dobrou zprávu: Rada města na svém zasedání rozhodla o podání určovací žaloby. Naděje na vyřešení kausy hala Změlík tedy je.

Co nás asi nejvíc mrzelo, že krom přerušovaného cvičení jsme nemohli organizovat naše tradiční běžecké závody. Již loni podmínky neumožnily se sejít na Velikonoční běh, tak i letos, loni se neuskutečnil 60. ročník běhu Říp – Roudnice, a na letos přeložený se musel opět přeložit; teď doufáme že definitivně na 2.10.2021. Běh kolem Hasy, naši Silvestrovskou perlu, nebylo možno uskutečnit v obvyklé podobě, a tak díky br. Jíšemu se mohli zájemci kolem Vánoc a Nového roku proběhnout v individuálním režimu. Držte tedy palce, aby se situace nutná jak pro venkovní tak hlavně cvičení pod střechou normalizovala, abychom na podzim už na krušné doby roku 2020 a začátku 2021 mohli jen vzpomínat.

S velkým zármutkem vám oznamuji, že vzhledem k dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu na svoji funkci náčelníka T. J. rezignoval br. Jan Kovač. Je mi to upřímně líto, protože to byl můj jeden z prvních roudnických kamarádů a pro svůj výborný odborný základ a nadšení pro sport byl velkým přínosem, a to nejen v Sokole. Jistě můžeme mluvit o velkém štěstí, že nabídnutou funkci přijal br. Vladimír Linhart, sokol duší a hlavně tělem. Parta gymnastů kolem něho pod dohledem veterána jednoty br. Václava Melichara mi dělá opravdu radost. Pevně doufám, že až se dostatečně vyřádějí na nářadí sami, vloží kus svého nadšení taky do roudnické mládeže.

Chtěl bych na závěr poděkovat všem cvičitelům za to množství hodin strávených s dětmi, ale i řadovým cvičenkám a cvičencům, nakonec i organizátorům turistiky po Krkonoších a sjíždění Ohárky pro muže a výšlapů do Opárna pro ženy.

Díky všem členům výboru za pomoc a podporu celý rok, pokud bych měl jmenovat dle množství práce, tak jistě sestře Haně a bratru Pavlovi i všem, kteří se zapojují do služeb na stadionu. Zatím to v tomto týmu zvládáme, ale podívejte se nám do občanky! A tak hledejte a zvěte mezi nás, aby naše 153letá jednota nebyla jen zářnou minulostí.

Tomáš Petrák, starosta T. J.


Účetní závěrka za rok 2020 je projednána a schválena kontrolní komisí T. J. i výborem T. J. a byla schválena valnou hromadou. Podklady jsou zde ke stažení.
Návrh rozpočtu na letošní rok byl rovněž schválen valnou hromadou a je zveřejněn zde.

Pavel Kautský, jednatel T. J.


Podklady ke stažení

Výroční_zpráva_VH-2021