Valná hromada 2021

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem nebyla svolána z důvodu vládních opatření omezujících shromažďování. Její konání se odkládá na neurčito.

Předpokládáme uskutečnění VH v pozdějším termínu, bude-li to možné, nejpozději v řádném termínu pro rok 2022.

Účetní závěrka za rok 2020 je projednána a schválena kontrolní komisí T. J. i výborem T. J. Podklady jsou zde ke stažení.
Návrh rozpočtu na letošní rok bude projednán výborem T. J. a rovněž zveřejněn zde.


Pavel Kautský, jednatel T. J.


Podklady ke stažení